Có bao nhiêu tam giác có một đỉnh là \(G\) trên hình vẽ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook