Công của lực điện không phụ thuộc vào:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook