Công thức biểu thị sự cố định nitơ tư do là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook