Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\Delta t=0,15$s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook