Đặc điểm đặc trưng nhất của cây hạt kín là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook