Đáp án nào dưới đây không phái giá trị nghệ thuật của tùy bút Người lái đò sông Đà:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook