Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở \[R\], cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi cảm kháng và dung kháng trong mạch lần lượt là \[{{Z}_{L}}\] và \[{{Z}_{C}}\]. Hệ số công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook