Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }220\sqrt{2}cos100\pi t\] (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L mắc nối tiếp với biến trở R. Công suất tiêu thụ của mạch được biểu diễn theo đồ thị bên. Điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây khi giá trị của biến trở R bằng 55 \[\Omega \] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook