Để nhận biết các dung dịch muối sunfat, người ta thường dùng thuốc thử là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook