Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Ba đường trung trực của tam giác giao nhau tại một điểm. Điểm này cách đều … của tam giác đó”

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook