Điều kiện nào sau đây không thuận lợi để phát triển nông nghiệp nhiệt đới ở Đông Nam Á?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook