Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có

biểu thức i = 4 cos100πt (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook