Dòng nào dưới đây nêu đúng những đức tính tốt đẹp của người đồng mình?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook