Dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng với dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook