Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook