Gân lá song song có ở lá:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook