Gen cấu trúc là gen qui định :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook