Gọi \(O\) là giao điểm của bốn đường thẳng \(xy;zt;uv;ab\). Có bao nhiêu góc bẹt đỉnh \(O\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook