Hai người dùng một cái đòn tre để khiêng một cái hòm có trọng lượng \(500N\) như hình. Khoảng cách giữa vai của hai người là \({A_1}{A_2} = 2m\). Treo hòm vào điểm nào thì lực đè lên vai người 1 sẽ lớn hơn lực đè lên vai người 2 là \(100N\) (Bỏ qua trọng lực của đòn)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook