Hai pin được ghép với nhau theo các sơ đồ ở hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A, B. Biết hai pin ghép xung đối có suất điện động và điện trở tương ứng là E1, r1 và E2, r2 (E1 > E2)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook