Hệ thức nào sau đây không đúng của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook