Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook