Kết quả dẫn đến từ nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook