Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook