Khi học bài về chính sách đối ngoại, các bạn học sinh đã có những ý kiến cá nhân khác nhau về vấn đề hợp tác. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook