Khí nào sau không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook