Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng xảy ra với :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook