Khoảng cách của 2 gen trên nhiễm sắc thể là 102 cM thì tần số hoán vị gen giữa hai gen này là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook