Lá biến thành cơ quan bắt mồi gặp ở các cây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook