Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây 61,25 cm, treo tại nơi có g = 9,8\[m/{{s}^{2}}\] . Kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng một đoạn 3 cm, rồi truyền cho nó vận tốc 16 cm/s theo phương vuông góc với sợi dây để nó dao động điều hòa. Tốc độ cực đại con lắc đạt được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook