Một hình nón có chiều cao bằng a và thiết diện qua trục là tam giác vuông. Diện tích xung quanh của hình nón là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook