Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 ở kỳ sau của giảm phân I có :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook