Một mạch điện gồm ba phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế \[u={{U}_{0}}\cos (100\pi t)\](V). Ban đầu hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là 120 V, 50 V và 100 V. Nếu tăng điện dung C lên 2 lần thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook