Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi \(56\) m. Nếu tăng chiều dài \(4\) m và giảm chiều rộng \(2\) m thì diện tích tăng \(8{m^2}\). Chiều dài của hình chữ nhật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook