Một mối hàn của 1 cặp nhiệt điện có hệ số \({\alpha _T} = 65(\mu V/K)\) được đặt trong không khí ở \({20^ \circ }C\), còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320 C. Suất điện nhiệt điện của cặp nhiệt độ đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook