Một người đi xe máy, đi đoạn đường AB với vận tốc \(40km/h\) hết \(\dfrac{5}{4}\) giờ. Lúc về, người đó đi với vận tốc \(45km/h\). Tính thời gian đi từ A đến B?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook