Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng \(20cm\) độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 3 và 4. Tính độ dài các cạnh góc vuông.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook