Một tế bào có bộ NST được kí hiệu AaBbDd. Khi giảm phân bình thường sẽ tạo được số loại giao tử là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook