Một vật được thả vào dầu. Khi trọng lượng cuả vật lớn hơn lực đẩy Acsimets thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook