Một vòng dây có diện tích 0,15 m2 , được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng của vòng dây một góc 36,80 . Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn 3.10-2 T. Từ thông qua vòng dây bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook