Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp hiện đại của Trung Quốc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook