Nguyên hàm của hàm số \(y = \cot x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook