Nguyên tắc bổ sung giữa các nuclêôtit trên ADN với các nuclêôtit tự do trong quá trình tổng hợp ARN được thể hiện

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook