Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook