Nhân vật chính Phương Định được khắc họa ở những phương diện nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook