Nhóm nào sau đây gồm toàn cây có hoa:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook