Những hình ảnh nào thể hiện sự trống trải, lãnh lẽo của cảnh vật ở nhà sàn khi không còn Bác?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook