Ở người phụ nữ bình thường, sự phát sinh giao tử sẽ cho ra các loại giao tử như thế nào về nhiễm sắc thể giới tính ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook