Phát biểu đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook