Phương trình vận tốc của vật dao động điều hòa dọc trục Ox là v = Aωcos(ωt). Phát biểu nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook